Voor wie?

Voor wie is de zorg van BOKS?

BOKS biedt zorg aan kinderen, jongeren en (jong)-volwassenen van verschillende leeftijden en niveau’s. Daarnaast biedt BOKS ook zorg aan hun ouders/verzorgers. Dit alles in de vorm van individuele-  en/of gezinsbegeleiding. BOKS is gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van kinderen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek, denk hierbij aan autisme, ADHD, aanverwante stoornissen en/of gedragsstoornissen. Voor de zorg van BOKS is het niet nodig dat er sprake is van een vastgestelde diagnose bij het kind.

Er kan gebruik worden gemaakt van de diensten van BOKS wanneer de gemeente een indicatie heeft afgegeven. Dit gaat via de gemeenteconsulent. BOKS heeft een contract met de gemeente Regio Gooi- en Vechtstreek. 

Bekostiging kan ook via PGB plaatsvinden, dit voor kinderen buiten de regio en voor kinderen met een WLZ-indicatie.

Daarnaast is het ook mogelijk om op particuliere basis een behandeling of training te bekostigen.

BOKS wil zoveel mogelijk mensen helpen en staat daarom open voor alle hulpvragen. Middels een intakegesprek zal besproken worden of de hulpvraag past bij het aanbod van BOKS. Aan de hand van de verkregen informatie wordt samen met de betrokkenen een plan op maat gemaakt per kind/gezin. Mocht er meer specialistische begeleiding of behandeling nodig zijn, dan zal dit ook door BOKS worden geadviseerd en samen gekeken worden naar een alternatief.

Naast individuele- en gezinsbegeleiding geeft BOKS behandeling groep. De aanvraag hiervoor loopt via de gemeenteconsulent en kan niet particulier worden bekostigd. Wanneer er een indicatie is afgegeven, zal er een intake worden ingepland bij BOKS.

"Bijzonder, Ontdek,
Kracht, Samen"

Autisme

BOKS is gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren met autisme en het ondersteunen van ouders met het bieden van handvatten en advies rondom deze diagnose.

Er kunnen programma’s op maat worden gemaakt. Neem contact  op met BOKS voor meer informatie.

Wat bieden wij niet

Om de veiligheid van onze medewerkers en de andere kinderen op onze locatie te kunnen garanderen kan BOKS helaas geen begeleiding bieden aan kinderen met extreme verbale of fysieke agressie.

Tevens heeft BOKS te weinig expertise in huis voor het begeleiden of behandelen van kinderen met een meervoudig complexe handicap (verpleegkundige handelingen).

Verder kan er geen dagbehandeling op de groep worden gegeven aan kinderen met een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg.