Autisme

BOKS is gespecialiseerd en ervaren in het bieden van begeleiding bij autisme. Zowel kinderen als jongeren met autisme kunnen bij BOKS terecht voor begeleiding en behandeling op verschillende locaties. 

  • Begeleiding op locatie van BOKS
  • Begeleiding op locatie van kind/jongere
  • Begeleiding op school

BOKS maakt voor de begeleiding bij autisme gebruik van diverse behandelmethoden waarbij altijd gekeken wordt naar welke het beste aansluit bij de hulpvraag. Met een plan op maat wordt behandeling en begeleiding geboden en geëvalueerd. De nadruk ligt op het aanleren van nieuwe vaardigheden en het generaliseren hiervan.

Tijdens de behandeling of begeleiding bij autisme, worden ook ouders en het gezin betrokken. Zij kunnen veel baat hebben bij het leren over autisme middels psycho-educatie of video begeleiding. Verdere uitleg over de invulling van de gezinsbegeleiding is onder het kopje gezinsbegeleiding te vinden.

Voor kinderen met autisme tussen de 2-7 jaar die (nog) niet toe zijn aan school heeft BOKS een speciale dagbehandeling met groepjes van 3 kinderen. Deze dagbehandeling is elke maandag t/m vrijdag open van 08.30 – 14.15.