Beroepscode NVO

Beroepscode Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

De orthopedagoog van BOKS is lid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Dit is de landelijke vereniging van academisch opgeleide pedagogen en onderwijskundigen. De orthopedagoog voert haar beroep dan ook uit volgens de Beroepscode van de NVO. Volgens de basisprincipes van de beroepscode dient de orthopedagoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig te gedragen.

De beroepscode is een document van kwalitatieve en morele of ethische dimensies, die aan de beroepsuitoefening van de beroepsgroep ten grondslag liggen en voor een groot deel ook al in de wetgeving zijn vastgelegd. De beroepscode bevat zowel concrete regels, aan de hand waarvan het gedrag van NVO-leden beoordeeld kan worden, als algemene uitgangspunten.

Het doel van de beroepscode is het garanderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Cliënten weten bij het aangaan van een professionele relatie met NVO-leden verzekerd te zijn van ondersteuning, of advisering, die aan kwaliteitseisen voldoen.

Indien cliënten zich door het handelen van NVO-leden benadeeld voelen, of anderszins ernstige kritiek hebben op de beroepsuitoefening van NVO-pedagogen of onderwijskundigen, kunnen zij het handelen laten toetsen aan de beroepscode. De beroepscode heeft daarmee de functie van klachtrecht (gericht op genoegdoening van cliënten). Daarnaast heeft de beroepscode ook de functie van tuchtrecht ( gericht op het waarborgen van de kwaliteit van het functioneren van de beroepsgroep).

Bekijk de Algemene voorwaarden NVO voor meer informatie over de beroepscode van de NVO.

Alg_voorw_NVO_Client_2017.pdf