Klachtenregeling – WKKGZ

Bent u ontevreden over ons?

Klachtenprocedure van BOKS Zorg Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij bieden je daarom drie mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken.

Melden bij medewerker van BOKS Zorg Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij de eigenaren van BOKS Zorg (via: info@boks-zorg.nl ). Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met je opgenomen over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

Externe klachtenfunctionaris Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je je klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van BOKS Zorg. De klachtenfunctionaris zal je advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan jou eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heb je altijd ook het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie.

Je kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van BOKS Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

Geschilleninstantie Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kun je er voor kiezen om het geschil voor te leggen aan Geschilleninstantie KPZ. Geschilleninstantie KPZ voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van (zelfstandige) zorgaanbieders.

Vertrouwenspersoon Voor ondersteuning bij de klachtenprocedure kunt u terecht bij het AKJ, vertrouwenspersoon in de jeugdhulp ( www.akj.nl).

 

*In het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg en het geschillenreglement van de Stichting Geschilleninstantie KPZ staan de voorwaarden en regels voor de behandeling van klachten en het oplossen van geschillen.