Gezinsbegeleiding

Wanneer er sprake is van gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek bij een kind of jongere, kan dit zorgen voor veel vragen bij ouders en bij broer(tje)s en zus(je)s. Naast de vragen die ouders kunnen hebben, kunnen zij ook het vertrouwen in hun opvoeding/aanpak verliezen of moeite hebben met het vinden van een passende structuur. BOKS er om ouders terug in hun kracht te zetten, ouders te ondersteunen bij hun vragen en de aanpak te laten aansluiten op de best passende manier binnen het gezin. Dit door samen te werken met ouders en aan te sluiten bij hun normen en waarden. Middels ouder- of gezinsbegeleiding kan BOKS de volgende hulp bieden: 

  • Psycho-educatie (uitleg over gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek van het kind)
  • Hulp met het aanbrengen van structuur in de thuissituatie
  • Hulp bij het verbeteren van de interactie tussen broertjes/zusjes
  • Uitleg en advies over gedrag, eet-drinkpatroon, slapen en/of zindelijkheid
  • Opvoedingsondersteuning (handvatten bieden met betrekking tot de omgang met het gedrag van het kind)