Veelgestelde vragen

Faalangst

Wat is faalangst?

Faalangst is een vorm van angst die opkomt als je moet presteren. Je bang bent dat het niet gaat lukken. Een beetje angst is helemaal niet erg, dit kan juist helpend zijn! Er zijn ook kinderen en jongeren die té veel van deze angst ervaren waardoor zij onderpresteren op school of moeite hebben met sociale contacten door de angst die zij hebben.

Waneer heb je last van faalangst?

Bij faalangst ontstaan er (lichamelijke) klachten tijdens school of het moeten presteren. Denk hierbij aan hartkloppingen, zweethanden, een rood hoofd krijgen, veel naar de wc moeten, niet durven vragen of spreken. Ook worden gedragskenmerken zichtbaar. Je wilt je terugtrekken of heel stil zijn, agressief of brutaal worden of misschien wel vluchten of vermijdend gedrag laten zien.

Wat kan je doen tegen faalangst?

Om faalangst aan te pakken is het volgen van een faalangsttraining mogelijk. Voor kinderen en jongeren, in de leeftijden van 4 – 18 jaar, biedt BOKS een faalangsttraining aan. Tijdens de faalangsttraining leer je ‘gereedschappen’ te gebruiken. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag met ontspanningsoefeningen, je leert niet helpende gedachte om te buigen en je leert het formuleren en inzetten van helpende gedachten. Op deze manier word je ‘gereedschapskoffer’ gevuld waardoor je faalangst vermindert.

Autisme

Wat is autisme?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis en komt voor bij kinderen en volwassenen. De hersenen van mensen met autisme verwerken informatie anders dan bij mensen zonder autisme. Deze problemen in de informatieverwerking zorgen voor moeilijkheden en achterstanden op verschillende ontwikkelingsgebieden. Denk hierbij aan situaties in het gezin, sociale omgeving, op school of het werk.

Hoe autisme zichtbaar is, is per persoon afhankelijk. Wel zijn een aantal kenmerken passend bij autisme, deze verschillen in mate van ernst. In grote lijnen is er veelal sprake van beperkingen in sociaal contact, beperkingen in taalontwikkeling/communicatie, herhalend gedrag en spel, problemen op het gebied van gedrag (bijvoorbeeld erg veel moeite hebben met verandering), onder- of overgevoelig reageren op prikkels.

Hoe behandel en/of begeleid je autisme?

Bij autisme is het van groot belang om op jonge leeftijd begeleiding en behandeling in te zetten. BOKS biedt begeleiding en behandeling voor autisme in verschillende vormen op basis van maatwerk. De begeleiding kan in groep of individueel en ambulant. De begeleiding en behandeling hebben als doel om verschillende vaardigheden van de persoon en het systeem om hen heen te vergroten en de ontwikkeling te bevorderen. Middels verschillende methodes (ABA, PRT en DTT) worden nieuwe vaardigheden aangeleerd, communicatie en interactie versterkt en de ontwikkeling gestimuleerd.

Gezinsbegeleiding

Wat is gezinsbegeleiding?

Wanneer er sprake is van gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek bij een kind of jongere, kan dit zorgen voor veel vragen bij ouders. Ouders kunnen ook het vertrouwen in hun opvoeding/aanpak verliezen of moeite hebben met het vinden van een passende structuur.

BOKS is er om ouders en het gezin terug in hun kracht te zetten, ouders te ondersteunen bij hun vragen en de aanpak te laten aansluiten op de best passende manier binnen het gezin. Dit door samen te werken met ouders en aan te sluiten bij hun normen en waarden.