CGT (Cognitieve gedragstherapie)

Geef me de 5

Psycho-educatie aan ouders, gezin of voor kinderen/jongeren met autisme wordt gegeven aan de hand van de ‘Geef me de 5’ methode. Geef me de 5 is een praktische methode om kennis te verkrijgen over autisme en de omgang van mensen met autisme. 

Tijdens de individuele begeleidingen wordt er ook veel. Gebruik gemaakt van de werkbladen van geeft me de 5. 

Ik Puber-Training

De Ik Puber-training is een training ter bevordering van de psychoseksuele en puberteitsontwikkeling van jongeren met autisme. Het is een individuele training welke zo ontwikkeld is dat de informatie die wordt aangeboden is toegespitst op de mogelijkheden en de beperkingen van de jongere. De training kan op maat worden gegeven, aansluitend bij de ontwikkeling van de jongere en de specifieke vragen en problemen die hij/zij ondervindt.

Tijdens het volgen van de Ik Puber-training krijgt de jongere middels het bespreken van werkbladen, informatie over de puberteit, seksualiteit, relaties en gevoelens. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van werkbladen met tekst, illustraties en oefeningen, waardoor de lesstof wordt verduidelijkt en vaardigheden kunnen worden geoefend. Door middel van uitgebreide contactverslagen en huiswerkopdrachten (‘de klus voor thuis’) worden ouders/verzorgers intensief betrokken bij de training.

BrainBlocks

Brain Blocks is een manier van reflecteren gericht op het vergroten van het zelfinzicht. Hierdoor ontstaat er ruimte om denk- en gedragspatronen te veranderen. Omdat er gewerkt wordt met ‘beelden’ wordt het gemakkelijker voor de cliënt om inzicht te krijgen in eigen ervaringen en die van anderen. Het verschillend denken en handelen kan hierdoor wederzijds beter begrepen worden.

 

CGT

BOKS biedt voor kinderen en jongeren ook verschillende behandelingen. Middels cognitieve gedragstherapie kan er gewerkt worden aan het verminderen van angsten, dwangen en negatieve gedachten bij het kind/jongere, het vergroten van het zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Tevens kan er, specifiek voor kinderen met ADHD, met cognitieve gedragstherapie gewerkt worden aan het leren plannen en organiseren. 

Onderstaande methodieken kunnen hiervoor worden ingezet:

  • Denk je goed, voel je goed – Behandelprogramma voor depressie, angst en dwang (kinderen en jongeren).
  • Denken + Doen = Durven – Individuele cognitieve gedragstherapie voor jeugdigen van 8-18 jaar met als doel angst(stoornissen) te verhelpen.
  • Rots en Water – Doel is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • Je bibbers de baas: Een training om faalangst bij kinderen van 9 tot 12 jaar te verminderen.
  • Teken je gesprek over faalangst
  • Eerste hulp bij faalangst
  • Sociale vaardigheden training