Wie is BOKS-Zorg?

Even voorstellen: Carmen, Chantal & Lotte

BOKS is in januari 2019 ontstaan uit de visie van drie jonge ondernemers met hart voor de zorg en passie voor ‘bijzondere’ kinderen en jongeren. Door veel ervaring te hebben opgedaan in de (dagelijkse) begeleiding en behandeling van kinderen en gezinnen, heeft BOKS een eigen visie ontwikkeld en zijn kennis en vaardigheden uitgebreid. Het geeft BOKS voldoening om kinderen te zien ontwikkelen en genieten van hun leven!

De drie gezichten achter het ontstaan van BOKS-Zorg zijn Chantal van Overbeek (Sociaal pedagogisch hulpverlener), Carmen Schlotter (Orthopedagoog) en Lotte van Leeuwen (Orthopedagoog), BOKS zet zich sinds januari 2019 in voor kinderen, jongeren en gezinnen in verschillende regio’s. 

Onze Boks-zorg experts

Tess

Coördinator dagbehandeling en jeugdzorgwerker
Tess is afgestudeerd als toegepast psycholoog. Naast haar passie en aanleg voor het werken met kinderen en jongeren, heeft zij veel ervaring met het werken in de psychiatrie. Tess straalt rust uit, is geduldig, vriendelijk en leergierig. Zij is gemotiveerd om kinderen en jongeren verder te helpen en nieuwe doelen en ontwikkelingen samen te behalen! Met haar gevoel voor humor en geduld, voelen kinderen zich bij haar snel op hun gemak. Tess is bij BOKS ook behandelcoördinator van de groepjes op onze dagbehandeling.

Natasja

Jeugdzorgwerker
Natasja is een enthousiaste en gedreven jeugdzorgwerker die van aanpakken weet! Natasja is sinds september 2019 onderdeel van het BOKS-team. Zij heeft veel ervaring in het begeleiden en behandelen van kinderen met autisme. Hiernaast heeft zij ook ervaring met verschillende psychische stoornissen, wat maakt dat zij een brede kijk heeft op problematieken en gedragingen van kinderen en jongeren. Natasja geniet van het werken met de doelgroep van BOKS en gaat geen uitdagingen uit de weg, dit maakt haar een sterke begeleider!

Maura

Jeugdzorgwerker
Maura is afgestudeerd als sociaal werker richting jeugd. Ze vindt het heerlijk om met kinderen bezig te zijn en hun te kunnen helpen bij hun ontwikkeling. Tijdens haar studie heeft ze stagegelopen op een middelbare school, waar ze samen met leerlingen bezig is geweest met het behalen van doelen om terugkeer naar het regulier onderwijs mogelijk te maken. Maura is leergierig, creatief, enthousiast en een doorzetter.

Britt

Jeugdzorgwerker
Britt is in 2018 afgestudeerd als sociaal werker en sinds 2019 is zij SKJ geregistreerd. Na haar studie is ze meteen begonnen in het werkveld als ambulant begeleider voor kinderen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen. Britt werkt graag samen met kinderen en met het gezin. Ze investeert tijd in het opbouwen van een vertrouwensband en ze sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Britt is leergierig en houdt van een uitdaging, zowel binnen het vak als jeugdzorgwerker als daarbuiten.

Carla

Coördinator dagbehandeling en jeugdzorgwerker
Carla heeft meerdere jaren ervaring in het werken met kinderen en ouders, voornamelijk met kinderen met autisme. Carla werkt bij BOKS als behandel coördinator van de dagbehandeling, doet ouderbegeleidingen en individuele begeleidingstrajecten. Het afwisselende werk bij BOKS spreekt haar erg aan en ze gaat daardoor iedere dag met plezier naar de gezinnen toe.

Jasmijn

Jeugdzorgwerker
Jasmijn is sinds juni 2024 onderdeel van het BOKS-team. Ze heeft ervaring in het behandelen en begeleiden van jongeren en kinderen. Jasmijn werkt graag samen met het kind of de jongere, het motiveert haar dan ook om de groei en ontwikkelingen bij de kinderen te zien. Met haar diploma van Sport en Beweging en verschillende certificaten op zak, is ze nog niet uitgeleerd. Naast het werken bij BOKS, volgt Jasmijn namelijk nog één dag in de week de opleiding Social Work. Volgend jaar verwacht zij haar diploma te behalen.

Ervaring en kwaliteiten

Dit sterkte team heeft ruim 8 jaar ervaring in het werken met kinderen en jongeren met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Ze hebben voor de start van BOKS al enkele jaren ervaring in het werken op een dagbehandeling in verschillende functies, daarna hebben zij ervaring opgedaan in het ambulante werken.

Chantal is zorgzaam en creatief. Zij weet als geen ander het kind of de jongere op zijn of haar gemak te stellen, hierdoor een vertrouwensband op te bouwen en samen te werken aan doelen om de ontwikkeling te stimuleren. Carmen is een echte doorzetter, zij zet zich 100% in voor het kind en het gezin waarin zij werkt. Door haar humor en enthousiasme kan ze van elke begeleiding een positieve ervaring maken. Lotte is geduldig en lief, zij voelt kinderen en jongeren goed aan en weet bij hun wereld aan te sluiten. Door de combinatie van praktische en theoretische kennis werkt zij aan de gestelde doelen en maakt nieuwe ontwikkelingen mogelijk. 

Zowel Chantal, Carmen als Lotte kunnen ouders ondersteunen door het bieden van handvatten en het geven van psycho-educatie. De samenwerking met ouders, broers/zussen en de omgeving van het kind of de jongere staat bij BOKS centraal. 

Stagiaires

Naast onze kundige medewerkers, zijn er ook geregeld stagiaires verbonden aan BOKS. Zij zijn echt een meerwaarde voor ons team en de kinderen en gezinnen die wij helpen.

Momenteel zijn Melissa en Fleur de BOKS toppers die bij ons meer over het vak leren en ons ontzettend goed ondersteunen.