Behandeling groep

Voor kinderen van 2-7 jaar uit de regio Gooi en Vechtstreek biedt BOKS dagbehandeling in groepsvorm (1 op 3). Deze is voornamelijk gericht op kinderen met een ontwikkelingsachterstand of autisme.

Deze dag is van 08.30 – 14.00. Tijdens deze dagbehandeling worden er meerdere 1 op 1 momenten gecreëerd op de dag om de behandeling in vorm van een training te doen. Het doel van onze dagbehandeling is om de kinderen in een korte periode verder te laten ontwikkelen, met als uiteindelijk doel: doorstroom naar een minder intensieve vorm van behandeling, begeleiding of school.

Middels PRT, ABA en DTT wordt er tijdens de dagbehandeling gewerkt aan verschillende doelen op verschillende gebieden van de ontwikkeling, zoals:

  • Het vergroten van communicatieve vaardigheden
  • Het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • Het vergroten van neuro-psychische capaciteiten
  • Sensorische prikkels op een sociaal geaccepteerde manier verwerken
  • Het vergroten van motivatie tot interactie met anderen

Naast het werken aan de doelen is er uiteraard ruimte voor ontspanning en creativiteit! Middels een gezamenlijke dagopening wordt de dag gestart, waarna er vervolgens per kind een eigen planning is en de structuur van de groep zichtbaar is middels picto’s en afspraken. Verder zijn er een of twee momenten op de dag waarop de kinderen naar buiten gaan en is er een fruit- en lunchpauze. Tijdens de werkmomenten wordt er gewerkt met schoolmateriaal, ontwikkelingsmateriaal en week thema’s. Tevens is er een fysiotherapeute betrokken om mee te kijken op het sensorische gebied.