ABA (Applied Behavior Analysis)

Applied Behavior Analysis (ABA) is een vorm van vroegtijdige en intensieve gedragstherapie. Er wordt altijd vanuit de motivatie van het kind gewerkt, om (spelenderwijs) zo veel mogelijk vaardigheden op het gebied van taal, spel en gedrag aan te leren.

Uitgangspunten van ABA zijn het inspelen op de motivatie van het kind, het opdelen van een doelvaardigheid in kleine stapjes, bieden van hulp om het gewenste gedrag op te wekken, en het zorgen voor veel herhaling en beloning.

Binnen ABA wordt de aandacht gericht op verschillende gebieden, zoals:

  • Het bevorderen van de taalontwikkeling. Hierbij ligt een grote nadruk op het initiatief en motivatie van het kind, vragen om wat je wilt. Het goed kunnen uiten van je wensen voorkomt vaak al probleemgedrag.
  • Het aanleren van vaardigheden op het gebied van spel, sociaal gedrag, zelfredzaamheid en taakgericht gedrag.
  • Het verminderen van probleemgedrag. Door te analyseren wanneer het gedrag voorkomt en wat de functie van het gedrag is, kan een plan opgesteld worden om het probleemgedrag te verminderen en een gewenst alternatief aan te leren.