PRT (Pivotal Response Treatment)

Wat is PRT?

Pivotal Response Treatment (PRT) is een gedragstherapeutische aanpak waarbij kernvaardigheden gestimuleerd worden en niet alle vaardigheden afzonderlijk. PRT is ontwikkeld door het Koegel Autism Center. Het is een behandeling voor kinderen die weinig gericht zijn op anderen en vaak niet gemotiveerd zijn om contact te maken. Daarnaast hebben deze kinderen een achterstand in verbale communicatieve vaardigheden (woorden en geluiden) en gebruiken ze niet of nauwelijks spontane taal.

Bij deze gedragstherapeutische behandeling voor kinderen met autisme wordt er gericht op centrale vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn motivatie voor contact en sociaal initiatief nemen. Door ons hierop te richten, zien we dat kinderen andere vaardigheden – zoals oogcontact of het delen van plezier – automatisch ontwikkelen.

Wanneer het kind zich afsluit voor zijn of haar omgeving, maakt het geen gebruik van alle natuurlijke leermomenten op een dag zoals andere kinderen. Met PRT wordt gebruik gemaakt van technieken om kinderen meer contact te laten maken en om zo mogelijk functioneel taalgebruik te leren.

Hoe werkt het?

Kinderen zijn doorgaans zeer gemotiveerd voor sociale interactie. Wanneer ze één jaar oud zijn zijn ze nieuwsgierig naar alles wat ze zien en beginnen ze informatie te vragen over de wereld om hen heen: ze gaan wijzen en vragen, meestal nog zonder woorden, wat het is. Door antwoord te krijgen, leren kinderen veel over hun omgeving. Het kind initieert de interactie, de volwassene reageert en zo leert het kind taal, oogcontact maken, gebaren gebruiken, imiteren, samenspel, beurtgedrag enzovoort. Als een kind bijvoorbeeld naar een boom wijst en de ouder vragend aankijkt zal de ouder zeggen ‘boom, dat is een grote boom’. Als het kind dan het woord probeert te herhalen (‘boo’) reageren ouders enthousiast ‘ja, boom !’ . 

Binnen deze sociale interactie krijgt het kind veel informatie vandaar dat we dit ‘leermomenten’ noemen: deze interactie is het fundament onder al het leren. 

Het probleem bij kinderen met autisme is dat ze niet of nauwelijks gemotiveerd zijn voor sociale interactie. Ze nemen hierdoor veel minder vaak initiatief in contact, waardoor ze veel minder informatie krijgen over de wereld om hen heen. Kinderen met autisme missen hierdoor veel natuurlijke leermomenten, waardoor ze minder oefening krijgen in sociale en communicatieve vaardigheden . 

Wat kunnen we doen?

We kunnen middels PRT natuurlijke leermomenten opzetten, zodat er meer contact ontstaat en kinderen meer kunnen leren. Dit gebeurt met de volgende stappen:

1: Weet wat het kind motiveert. 

2. Zorgen dat het kind je nodig heeft zodat hij/ zij gemotiveerd raakt om initiatief te nemen in contact. 

3. Help het kind op een passende manier aan te geven wat hij/ zij wil (prompten). 

4. Beloon goede pogingen van het kind met een natuurlijke bekrachtiger: datgene waar het kind om vraagt 

Ervaring begeleiders:

Ondanks de vele jaren praktijkervaring met PRT, hebben de orthopedagogen van BOKS in september 2020 de opleiding tot gecertificeerde PRT-Trainers gevolgd en behaald! Sinds januari (2021) passen wij hierdoor nog meer PRT toe binnen BOKS-Zorg en kunnen ook ouders/leerkrachten/leidster(s) hierin trainen. Bij de dagbehandeling van BOKS wordt PRT elke dag meerdere momenten aangeboden.