Schoolbegeleiding

BOKS vindt onderwijs voor het kind/de jongere erg belangrijk en is gericht op het voorkomen van uitval en overplaatsing door samenwerking met scholen.

Het komt helaas regelmatig voor dat kinderen vastlopen binnen het onderwijs door gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek. Leerkrachten hebben niet altijd de juiste kennis, expertise en tijd om het kind hier verder in te ondersteunen. Schoolbegeleiding op individueel niveau (schaduw in de klas) kan hier de oplossing voor zijn.

Aan de hand van observaties en verkregen informatie van derden (leerkracht, IB’er, ouders) wordt er tijdens de schoolbegeleiding een plan op maat gemaakt. Er kan gewerkt worden aan verschillende doelen, denk hierbij aan:

  • Overprikkeling in de klas
  • Interactie met de andere leerlingen in de klas
  • Omgang met vrije en sociale momenten (pauzemomenten, gym)
  • Omgaan en verminderen van faalangst.
  • Omgang met structuur en dagritme in de klas
  • Adviseren van de leerkracht(en)
  • Aanleren van sociale vaardigheden