Tarieven

Bekostiging en tarieven BOKS

Bekostiging regio Gooi en Vechtstreek 

BOKS-Zorg is per 01-04-2021 gecontracteerd aanbieder jeugdzorg bij de regio Gooi en Vechtstreek. Wij kunnen binnen deze regio dus Zorg in Natura leveren (ZIN). Een consulent bij de gemeente zal, wanneer de hulpvraag passend is bij ons aanbod, een indicatie afgeven waarna de zorg kan worden gestart. 

Bekostiging buiten regio Gooi en Vechtstreek of WLZ-indicatie

Verschillende vormen van begeleiding welke BOKS biedt kunnen bekostigd worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Voor kinderen die een psychiatrische diagnose hebben, bijvoorbeeld autisme of ADHD kun je een PGB aanvragen (https://www.pgb.nl/). Een PGB is een geldbedrag waarmee je zorg, hulp of begeleiding voor je kind kunt inkopen. Als er al een PGB is toegekend kan dit worden gebruikt om de begeleiding mee te bekostigen.

Sommige vormen van onderzoek en trainingen zonder indicatie kunnen particulier bekostigd te worden.

Tarieven

BOKS hanteert de volgende tarieven: