Diagnostiek

Mogelijkheden onderzoek

BOKS kan indien nodig of gewenst intelligentie en/of sociaal-emotioneel onderzoek uitvoeren om meer inzicht te krijgen in het functioneren en om een passende begeleiding of behandeling in te zetten. 

Het belang van intelligentie en sociaal-emotioneel onderzoek

Wanneer sprake is van stagnatie op school of veranderingen in het gedrag kan het belangrijk zijn om een betrouwbare inschatting van de intelligentie te hebben. Waarom is het kind in bepaalde dingen heel goed en loopt het op andere gebieden vast? Welke leerprestaties kun je van het kind verwachten? Zijn de gestelde eisen passend bij het kind? Hoe staat het kind ten opzichte van zijn leeftijdgenoten? De vraag of het kind wordt overvraagd of dat er sprake is van ondervraging kan ook middels intelligentieonderzoek bekeken worden.

Bij verkeerde inschatting van de capaciteiten van het kind kunnen er naast gedragsproblemen ook emotionele problemen voorkomen. Onderzoek naar het zelfbeeld van het kind is daarom ook van groot belang.

Hoe/wat verder na het onderzoek?

In een uitgebreid verslag zullen de resultaten van het onderzoek beschreven worden, deze zullen ook in een gesprek worden toegelicht. Aansluitend op dit onderzoek en het adviesgesprek kan BOKS in de vorm van begeleiding/behandeling een aanpak op maat bieden.

Testmateriaal 

BOKS maakt voor intelligentieonderzoek gebruik van de WISC-V. De WISC-V-NL (2018) is de nieuwste versie van de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen en jongeren van 6-17 jaar. De test is geheel herzien en aangepast aan de huidige tijd en sluit beter aan op de ontwikkeling van het kind. Voor intelligentieonderzoek bij 17+ gebruikt BOKS de WAIS-IV.

Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling zal door middel van vragenlijsten en/of gesprekken worden verkregen. Hierbij ligt de focus dan op het verkrijgen van een beeld met betrekking tot het zelfvertrouwen, zelfbeeld en sociale vaardigheden.